Z niedowierzaniem i wielkim niepokojem przyjęliśmy wiadomość o inwazji Rosji na Ukrainę. Myślami i sercem jesteśmy z narodem ukraińskim, który broni swojej wolności. Wyrażamy sprzeciw wobec wojny i solidarność z naszymi sąsiadami z Ukrainy.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Wojewodą Podkarpackim i jego służbami odpowiadającymi w imieniu rządu za proces pomocy uchodźcom. Na chwilę obecną w naszej gminie nie zachodzi potrzeba kwaterowania uchodźców, lecz sytuacja w każdej chwili może się zmienić, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. 

Na poniedziałek, 28 lutego Wójt Gminy Borowa zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i kluczowych jednostek Gminy. Na spotkaniu wyznaczone zostaną osoby, które na bieżąco będą koordynować działania związane z pomocą humanitarną i społeczną.

Wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło dziś stronę pomagamukrainie.gov.pl, za pośrednictwem której będzie koordynowana  pomoc dla osób uciekających z Ukrainy. Na stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą.

Od 01.02.2022 r. rozpocznie się akcja dystrybucji bezpłatnych jednorazowych maseczek ochronnych dla mieszkańców (5 szt. na osobę) Gminy Borowa. Zajmą się tym strażacy z jednostek OSP.

Daty dystrybucji maseczek na terenie Gminy Borowa (w strażnicach OSP):

 • Gliny Małe – 1 luty godz. 17-20
 • Borowa – 2, 3 luty godz. 17:30-20
 • Gliny Wielkie – 2, 3 luty godz. 16-19
 • Łysakówek – 2 luty godz. 18:30-19:30
 • Górki – 2 luty godz. 18-20
 • Surowa – 2 luty godz. 10-15
 • Wola Pławska – 5 luty godz. 11-13
 • Sadkowa Góra – 4 luty godz. 17-19
 • Pławo – 2 luty godz. 16-19
 • Orłów – 1, 2 luty godz. 16-19

W związku z kolejnymi obostrzeniami związanymi z występującym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie kraju, województwa podkarpackiego i powiatu mieleckiego, a także koniecznością zachowania ciągłości pracy Urzędu Gminy Borowa oraz jednostek mających  siedzibę w budynku Urzędu (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Centrum Usług Wspólnych) sprawy w pierwszej kolejności  należy załatwiać:

1. Drogą elektroniczną przez:

 • ePUAP: /URZAD_GMINY/skrytka
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub inne znajdujące się na naszej stronie.

2. Telefonicznie dzwoniąc pod nr ogólny: 175815516 lub inne numery kontaktowe znajdujące pod adresem http://borowa.pl/kontakty/87-urzad-gminy.

3. Poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przed wejściem do urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Kontakt osobisty z pracownikiem i wejście do Urzędu możliwe jest jedynie w sprawach pilnych, których nie można załatwić w sposób wymieniony powyżej. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem pod nr ogólny: 175815516 lub inne numery kontaktowe znajdujące pod adresem http://borowa.pl/kontakty/87-urzad-gminy w celu uzgodnienia terminu, sposobu i trybu załatwienia sprawy.

Ewentualne wejście do Urzędu tylko w prawidłowo założonych maseczkach, które zakrywają usta i nos. Obowiązuje również dezynfekcja rąk.

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Urzędu będziemy na bieżąco informować na stronie www.borowa.pl oraz na portalu Facebook: www.facebook.com/GminaBorowa/.

Termin:
24 stycznia 2022 r.
przy budynku starej szkoły (39-305 Borowa 72) realizowane przez MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi.

Program bezpłatnych badań mammograficznych skierowany jest do kobiet:

 • w wieku od 50 do 69 lat
 • wykonujących badania profilaktyczne raz na 24 miesiące
 • które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego, po upływie 12 miesięcy od ostatniego badania
 • u których nie wykryto wcześniej zmiany podejrzanej

Zapisy:

Badania są przeprowadzane z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego zarówno ze strony personelu jaki i pacjentek (obowiązkowa maseczka).

W dniu 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym.
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.

W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa domowego, zostanie rozpatrzony pierwszy ze złożonych.

Terminy składania wniosków.
Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r., otrzymają świadczenie w dwóch równych ratach. Pierwsza rata zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku.
Osoby, które złożą kompletny wniosek w terminie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r., otrzymają świadczenie jednorazowo maksymalnie do 2 grudnia 2022 roku.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Forma i miejsce składania wniosków.
Wnioski można składać:
* elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 31października 2022 r.
* tradycyjnie (papierowo) – do 31 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowej, Borowa 223, pokój nr 27.

Wysokość dodatku osłonowego:
* 400 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
* 600 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 2-3 osobowego,
* 850 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego,
* 1150 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 6 i więcej osobowego.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, można ubiegać się o świadczenie podwyższone, którego dopłata wynosi:
* 500 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
* 750 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 2-3 osobowego,
* 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego,
* 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstwa domowego 6 i więcej osobowego.

Zasada "złotówka za złotówkę".
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Informacja o przyznaniu świadczenia.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Informacje można uzyskać pod tel. 175815521 wew.27.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Wzór wniosku o dodatek osłonowy.