W dniu dzisiejszym otwarto nowy most na Wisłoce pomiędzy Rzędzianowicami a Złotnikami. Most łączy drogę wojewódzką Sadkowa Góra-Mielec z drogą powiatową Tuszów Narodowy-Mielec-Rzochów. Prowadzi do niego nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 od ul. Sienkiewicza w Mielcu przez Złotniki. Z drugiej strony kończy się rondem w Rzędzianowicach.

Zdalna szkoła

Gmina Borowa zakupiła w ramach projektu "Zdalna szkoła" 25 sztuk laptopów dla Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej. Zakup w wysokości 60 000 zł został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.                                                                                                 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zachęca do zapoznania się z informacjami na nowo utworzonej stronie internetowej dotyczącej Tarczy Antykryzysowej.

Przedstawione tam zagadnienia mają ułatwić przedsiębiorcom, pracownikom, rolnikom oraz organizacjom pozarządowym uzyskanie wsparcia w związku ze skutkami wywołanymi pandemią koronawirusa.

Więcej informacji na stronie http://tarcza.podkarpackie.pl

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzję o otwarciu biblioteki i jego terminie podejmuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem, po konsultacji z inspektorem sanitarnym. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, w dniu 4 maja poddał analizie wytyczne: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Biblioteki Narodowej. Ustalono, że po otrzymaniu pozytywnej opinii mieleckiego Sanepidu, wypożyczalnia dla dorosłych oraz oddział dla dzieci wznowią swoją pracę.
Dokładne informacje będą publikowane na portalu facebook oraz udzielane telefonicznie pod numerem 175815280.
Istnieje również możliwość wyszukania pożądanej książki w katalogu SzukamKsiążki.pl.

Biblioteka czynna od 11 maja 2020 r.

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej informuje, że za zgodą  organu prowadzącego zawiesza zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Borowej w okresie od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania oddziałów przedszkolnych będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z komunikatem rządu o możliwości uruchomienia opieki przedszkolnej od dnia 6 maja 2020 r. - w dniu dzisiejszym zebrał się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Po analizie wytycznych: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej wypracowano wniosek o niewznawianiu działalności oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej.

Mając na uwadze dobro dzieci i brak możliwości zapewnienia 100% bezpieczeństwa zdrowotnego związanego z trwającą epidemią COVID-19, Wójt Gminy Borowa podjął decyzje zgodną z wypracowanym wnioskiem.