Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór wniosków do Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022 (Priorytet 2, Schemat 2A Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”).

Budżet programu wynosi 1 mln zł.

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Uprawnieni wnioskodawcy:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.).

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami.

Termin realizacji projektów: od 01 lipca 2022 r. do 20 listopada 2022 r.

Termin składania wniosków: do 16 maja 2022 roku do godziny 15.59.

Zgłoszeń można dokonywać przez system Witkac.

Więcej szczegółów na stronie niepodlegla.gov.pl

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 23 kwietnia - 9 maja 2022 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie obejmie w całości teren województwa podkarpackiego.

Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna - jesień) wykładaniu szczepionki.
Wykładana przynęta, wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy.

W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożoną szczepionką informuję, że:

  • przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane;
  • w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem;
  • kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej;
  • w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymywanie się od polowań.

W niedzielę 3 kwietnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej odbył się XXI Powiatowy Jarmark Wielkanocny, który powrócił po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią. Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Borowa i GOK Borowa, a patronat honorowy objął Starosta Powiatu Mieleckiego.

Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in.: Stanisław Mieszkowski – Wójt Gminy Borowa, Stanisław Lonczak – Starosta Powiatu Mieleckiego, Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP, Fryderyk Kapinos – Poseł na Sejm RP, Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, Jan Tarapata – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Janusz Paruzel – Członek Zarządu Grupy ENEA.

W wydarzeniu wzięło udział 12 kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z terenu powiatu mieleckiego oraz z zaprzyjaźnionej Gminy Połaniec. Panie przygotowały piękne i kolorowe stoiska. Stoły uginały się od słodkich i wytrawnych dań oraz przekąsek. Na każdym z nich można było spróbować pysznych ciast i domowych wędlin, a także prawdziwego wielkanocnego żuru. Nie zabrakło również indywidualnych wystawców rękodzieła artystycznego, którzy oferowali świąteczne stroiki, koszyczki, pisanki, palmy i wiele innych oryginalnych ozdób.

Czas umilały występy grup artystycznych, które działają przy GOK Borowa, tj.: Zespół HOTki, Zespół Śpiewaczy „Znad Wisły” oraz Kapela Ludowa Borowiacy.

W trakcie imprezy rozstrzygnięto konkurs kulinarny „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Wielkanocne Smaki Powiatu Mieleckiego”. W tegorocznej edycji oceniane były mazurki, czyli symbol Świąt Wielkanocnych. Wyniki konkursu:
1 miejsce – Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie GRACJA
2 miejsce – ex aequo: KGW w Borowej BOROWIANKI oraz KGW w Glinach Małych
3 miejsce – KGW w Sadkowej Górze.

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Gmina Połaniec rozpoczęła proces konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030,  włączając w konsultacje społeczne m.in. sąsiednie gminy i ich związki.

Zgodnie z 35-dniowym okresem wnoszenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych poprzez zgłoszenie ewentualnych uwag co do opracowanego dokumentu. Prosimy również o udostępnienie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Państwa Gminy.

W przypadku braku opinii w momencie zakończenia procesu konsultacji społecznych, tj. 2 maja 2022r. uznaje się, że nie wnoszą Państwo uwag.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy  Połaniec na lata 2021-2030 wraz formularzem uwag dostępny jest pod linkiem: http://portal.polaniec.eu/pl/dla_mieszkancow/aktualnosci/ 54130,informacja.html

Serdecznie dziękujemy za udział w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

Jacek Benedykt Nowak

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, iż Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

  • rynek pracy w Polsce,
  • pomoc w innych obszarach,
  • rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.