W dniu 1 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy Padew Narodowa, w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Gminy Borowa  i Gminy Gawłuszowice w ramach projektu „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice” zostały podpisane z firmą FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K. dwie pozostałe umowy na realizację zadań:

  • zadanie II - na dostawę i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice,
  • zadanie IIII - na dostawę i montaż pomp ciepła powietrze-woda na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice.

W pierwszej kolejności na terenie gminy Borowa montowane będą kotły na biomasę. O szczegółach dotyczących montażu kotłów w poszczególnych lokalizacjach będą Państwo informowani przez wykonawcę telefonicznie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pierwsze realizacje rozpoczną się już na początku marca.