Z roku na rok przybywa uczniów, którzy swoją wiedzą oraz umiejętnościami wybijają się wysoko ponad przeciętną w Gminie Borowa. To powód do dumy dla rodziców, pedagogów, którzy wspierają dziecko, motywują, starają się jak najlepiej przekazać swoją wiedzę i umiejętności. Jak co roku ci najzdolniejsi zostali nagrodzeni podczas Gali Najlepsi z Najlepszych 2018/19.
W dniu 25 czerwca do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej przybyli wyróżnieni wraz z rodzicami, dyrektorzy szkół, instruktorzy, opiekunowie, Radni oraz Sołtysi Gminy Borowa.
O oprawę muzyczno-wokalną wydarzenia zadbał zespół NEW MARK prowadzony przez Marka Fijałkowskiego
Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Borowa Mieczysławem Wiąckiem oraz Kierownikiem GZEAS-u Robertem Myjakiem wręczyli wyróżnionym listy gratulacyjne, statuetki oraz nagrody rzeczowe za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Najlepsi z Najlepszych - wyróżnienia za wyniki w nauce.

  • Aleksandra Jachym - uczennica III klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borowej.
  • Marcelina Pietruszka - uczennica III klasy Społecznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych.
  • Józef Jurkowski - uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borowej.
  • Dominika Pelc - uczennica VIII klasy Społecznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych.
  • Kacper Rojowski - uczeń VI klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górkach.
  • Kornelia Błażejowska - uczennica III klasy Niepublicznego Gimnazjum w Górkach.
  • Daniel Klich - wychowanek Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu, oddział Wola Pławska.

Najlepsi z Najlepszych  - wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

  • Natalia Kalicka - za osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach plastycznych i fotograficznych.
  • Gabriela Gaj -  za osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach plastycznych i fotograficznych.
  • Zespół NEW MARK w składzie: Klaudia Polak, Patrycja Sztuka, Maksymilian Dukles, Bartosz Dukles, Kalicka Julia, Kacper Borowiec.

Gratulujemy laureatom tak wspaniałych wyników! Dziękujemy za wasze zaangażowanie, pasję, pracowitość i oczywiście życzymy dalszych sukcesów!