W miesiącach wrzesień – październik 2017 roku wykonano remont dwóch pomieszczeń garażowych tj. w Borowej i Sadkowej Górze, których stan techniczny i funkcjonalny odbiegał od dopuszczalnych norm.
Dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, środkom z Budżetu Gminy Borowa i środkom pozyskanych przez OSP z darowizn (kalendarzy) udało się doprowadzić ww. pomieszczenia garażowe do stanu spełniającego narzucone normy.

W jednostce OSP Borowa remont garażu obejmował:
  • malowanie ścian wraz z przygotowaniem podłoża, ułożenie płytek ceramicznych,
  • renowację 135 m2 nawierzchni hali oraz wykonanie posadzki epoksydowej w systemie Peran STB Strukture.
Całkowity koszt zadania wyniósł 27 280,60 zł z czego dotacja MSWiA – kwota 15 000 zł, dotacja budżetowa - 8 000 zł, wkład własny jednostki OSP – 4 280,60 zł.
Natomiast w jednostce OSP Sadkowa Góra wykonano:
  • posadzkę przemysłową,
  • malowanie pomieszczenia garażowego,
  • wymiana instalacji elektrycznej,
  • wymiana zniszczonej bramy garażowej.
Koszt zadania wyniósł 27 250 zł z czego dotacja MSWiA – kwota 17 000 zł, dotacja budżetowa – 10 250 zł.