Drukuj

Dziś w Urzędzie Gminy Borowa. odbyło się oficjalne spotkanie przedstawiciela Firmy BRUK-DAR - Dariusza Skawińskiego, Wójta Gminy Borowa – Stanisława Mieszkowskiego, Skarbnika Gminy Borowa – Wiesława Kozdęby oraz Kierownika Referatu – Bogusława Gaździaka. Celem spotkania było podpisanie umowy na inwestycję pn. „Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa – Etap II".
Inwestycja dzieli się na 2 zadania:

Wartość inwestycji o łącznej długości 1996 m dróg wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej  wynosi 3 333 210 zł. Środki finansowe pochodzą z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” oraz z funduszy własnych Gminy Borowa.
Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na lipiec 2020 r.