W dniu 2 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Borowa odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące najważniejsze inwestycję samorządowe zrealizowane w gminie Borowa w 2020 r. Omawiane inwestycje dotyczyły:

  • przebudowy dróg w centrum wsi Borowa – etap II, koszt realizacji inwestycji 3 333 210 zł, w tym dofinansowanie 1 993 376 zł
  • rekultywacji składowiska odpadów w Borowej, koszt realizacji inwestycji 601 097 zł, w tym dofinansowanie 374 756 zł

  • renowacji zbiornika małej retencji „Sicina” w miejscowości Borowa – etap I, koszt realizacji inwestycji 169 997 zł, w tym dofinansowanie 121 756 zł

W spotkaniu uczestniczyli Kamil Kagan – Dyrektor Biura Poselskiego Fryderyka Kapinosa, Krzysztof Sopel – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, Piotr Kędrek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego, Dariusz Skawiński – właściciel firmy Bruk-Dar wraz z pracownikami, Stanisław Mieszkowski – Wójt Gminy Borowa, Robert Myjak – Sekretarz Gminy Borowa, Wiesław Kozdęba – Skarbnik Gminy Borowa, Bogusław Gaździak – Kierownik Referatu, Mieczysław Wiącek – Przewodniczący Rady Gminy Borowa, Michał Opałacz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Borowa oraz przedstawiciele mediów.
Wójt Gminy Borowa - Stanisław Mieszkowski powitał wszystkich gości oraz przedstawił wideoprezentację dotyczącą wybranych inwestycji na terenie gminy.

 

Podczas podsumowania kluczowej inwestycji polegającej na przebudowie dróg w centrum wsi Borowa Wójt Gminy wspomniał o 6 odcinkach dróg, które jeszcze wymagają przebudowy. Już wkrótce te odcinki doczekają się realizacji, a wszystko to za sprawą wręczonych czeków przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego – Krzysztofa Sopla na kwotę 327 537 zł oraz 368 444 zł.

Spotkanie zakończyło się symbolicznym przecięciem wstęgi przy nowo przebudowanych drogach w miejscowości Borowa.