W związku z koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, że w dniu 23 września 2020 (środa) w godz. 8.00–12.00 zostanie wstrzymana dostawa wody w miejscowościach: Sadkowa Góra, Ostrówek, Gawłuszowice, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Łysakówek, Łysaków, Górki, Surowa.
Za utrudnienia przepraszamy.

W związku zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje o sposobie naliczania opłat za pobór wody i odbiór ścieków na okres od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. dla miejscowości Górki, Surowa, Gliny Wielkie, Łysakówek, Wola Pławska, Orłów, Pławo i Gliny Małe.

Inkasent GZGK Borowa będzie dostarczał faktury VAT na podstawie średniego zużycia wody lub według rzeczywistego zużycia wskazanego telefonicznie przez klienta.
Mieszkańcy wymienionych miejscowości proszeni są o telefoniczne zgłaszanie stanu licznika wody w terminach:
Górki – do 06.07.2020 r.
Surowa – do 08.07.2020 r.
Gliny Wielkie – do 09.07.2020 r.
Łysakówek – do 13.07.2020 r.
Wola Pławska – do 16.07.2020 r.
Orłów – do 17.07.2020 r.
Pławo – do 20.07.2020 r.
Gliny Małe – do 23.07.2020 r.

Po ww. terminach faktury wystawiane będą na podstawie średniego zużycia wody.
Faktury dostarczane będą przez inkasenta GZGK do skrzynek pocztowych.
Istnieje również możliwość przesyłania faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany przez klienta adres e-mail.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 175810325

W związku zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, że zostaje zmieniony sposób naliczania opłat za pobór wody i odbiór ścieków za okres 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. dla miejscowości Sadkowa Góra i Borowa.
Inkasent GZGK Borowa będzie dostarczał faktury VAT na podstawie średniego zużycia wody lub według rzeczywistego zużycia wskazanego telefonicznie przez klienta.

Mieszkańcy ww. miejscowości proszeni są o telefoniczne zgłaszanie stanu licznika wody w terminach:

  • Sadkowa Góra - do 05.06.2020 r.
  • Borowa - do 12.06.2020 r.

Po ww. terminach faktury wystawiane będą na podstawie średniego zużycia wody.

Faktury dostarczane będą przez inkasenta GZGK do skrzynek pocztowych.
Istnieje również możliwość przesyłania faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany przez klienta adres e-mail.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 175810325.

W związku zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej informuje, że zostaje zmieniony sposób naliczania opłat za pobór wody i odbiór ścieków za okres od 04.05.2020 r. do 31.05.2020 r.
Inkasent GZGK Borowa będzie dostarczał faktury VAT na podstawie średniego zużycia wody lub według rzeczywistego zużycia wskazanego telefonicznie przez klienta. Uproszczony sposób rozliczenia w ww. okresie dotyczy głównie mieszkańców miejscowości Górki, Surowa, Gliny Wielkie, Łysakówek, Wola Pławska, Orłów, Pławo, Gliny Małe.
Faktury dostarczane będą przez inkasenta GZGK do skrzynek pocztowych.
Istnieje również możliwość przesyłania faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany przez klienta adres e-mail.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 175810325.