Zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2021 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Borowa na rok szkolny 2021/2022.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Samorządowi  Województwa Podkarpackiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2021 rok.
  8. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Przebieg sesji można obejrzeć na kanale Rady Gminy Borowa w serwisie Youtube.