VI rata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi