Wójt Gminy Borowa zaprasza mieszkańców Gminy Borowa do do udziału w projekcie "Dom Seniora Nazaret" realizowanego przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Regionalnego z siedziba w Mielcu przy ul. Krakowskiej 1 w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka.

Projekt będzie realizowany dla osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Borowa, niesamodzielnych, niepełnosprawnych i samotnych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych.

Projekt umożliwia między innymi:

 1. Opiekę w dziennym domu pomocy społecznej dla 25 osób poprzez zapewnienie całodziennych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pobudzenie aktywności fizycznej (ruchowe) w tym udział w wycieczkach i wydarzeniach kulturalnych, udział w warsztatach m.in. plastycznych, muzycznych. teatralnych, komputerowych).
  Opieka w dziennym domu pomocy prowadzona będzie wraz z wyżywieniem przez 5 dni w tygodniu od godziny 8:00 do godziny 16:00.

 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przez 2 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu dla 25 osób polegająca na:
  • pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiece higienicznej,
  • pielęgnacji zaleconej przez lekarza,
  • zapewnieniu kontaktu z otoczeniem,
  • zapewnieniu 24-godzinnej teleopieki dającej możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek) poprzez noszenie opaski na przegubie ręki.

 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przez 1 godzinę, 7 dni w tygodniu dla 20 osób polegające na:
  • pielęgnacji w procesie leczenia w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, pomoc w zakupach lub zamawianie leków w aptece, pilnowania i przyjmowania leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  • rehabilitacji fizycznej tj. możliwość skorzystania z usług rehabilitanta oraz fizjoterapeuty w zależności od potrzeb podopiecznych,
  • zapewnieniu 24-godzinnej teleopieki dającej możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek) poprzez noszenie opaski na przegubie ręki.

Projekt realizowanych będzie do 30.06.2020 roku. Osoby zainteresowane oraz spełniające warunki udziału w projekcie mogą uzyskać więcej informacji pod nr tel.:

 • Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego – 574 470 090
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej – 17 581 53 55

Termin zgłoszeń do udziału w projekcie upływa z dniem 31 lipca 2018 r.