Minął drugi rok realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Grupa Odnowy Wsi w składzie Andrzej Magdziak – lider, Urszula Jędrzejowska, Barbara Magdziak, Marian Taran, Ryszard Sapała, Magdalena Skop, Elżbieta Twardy realizowała zadanie na które został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod nazwą „Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie placu zabaw o nowe elementy oraz rozszerzenie funkcjonalności i możliwości obiektu poprzez budowę wiaty jako infrastruktury pozwalającej na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców”. W 2018 roku do Programu zgłosiło się 87 gmin, ubiegając się o pomoc finansową rzędu 857 tysięcy złotych. Kwota środków przeznaczonych z Budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań w 2018 roku to ok. 680 tysięcy złotych, co pozwoliło na podpisanie 68 umów z beneficjentami Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.
Nasz wniosek uplasował się na 50 miejscu.
W październiku 2018 roku zakończyła się modernizacja placu zabaw, zainstalowano nowe zabawki i huśtawki dla najmłodszych. Powstało również miejsce do wspólnego biesiadowania co przyczyni się do integracji społeczności naszej wsi.