W dniu 10 stycznia 2019 r. odbyły się  eliminacje konkurs pn.: „Zapobiegajmy Pożarom”. Gminna Komisja w składzie: Przewodniczący - Marta Gaździak, Sekretarz - Marek Jędrzejowski, Członek - Czesław Rogóż, Członek - Iwona Miłoś otrzymała 96 prac, z których wybrała po 5 najlepszych z każdej grupy wiekowej. Wybrane pracę zostały wysłane na eliminację powiatowe.
I grupa wiekowa – przedszkola:
1) Orest Mazur – SP w Borowej,
2) Szymon Gacek – SP w Glinach Małych,
3) Magdalena Różańska – jw.,
4) Laura Kalicka – SP w Borowej,
5) Zuzanna Trela – SP w Borowej.


II grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-III:
1) Izabela Miłoś – SP w Borowej,
2) Zofia Lubaszewska – jw.,
3) Kamil Adamczyk - jw.,
4) Emilia Brzezińska – jw.,
5) Filip Stolarz – jw.

III grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy IV-VI:
1) Kamila Mazur – SP w Borowej,
2) Magdalena Dziadzio – jw.,
3) Bartłomiej Pietras – jw.,
4) Karolina Proczek – jw.,
5) Emilia Kalicka – SP w Glinach Małych.

IV grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy VII – VIII i gimnazjum klasy II - III:
1) Iwona Rusek – SP w Borowej.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy, gratulujemy pomysłowości i uzdolnień plastycznych.
Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów eliminacji gminnych, nastąpi podczas finału Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.