Karta Dużej Rodziny

Wójt Gminy Borowa informuje, że od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać także rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Wszystkie uprawnione osoby mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowej pok. 27 II piętro w godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod numerem telefonu 17 58 153 21 wew. 27.