W dniach 24-25 stycznia w Jasionce koło Rzeszowa w G2A  Arena odbyło się  XII Forum Europa-Ukraina oraz III Targi Wschodnie.
Forum to organizowane jest od 2007 roku a jego inicjatorem oraz organizatorem jest Instytut Targów Wschodnich. Głównym tematem dwunastego Forum była kwestia kontynuacji procesu reform i modernizacji Ukrainy w sytuacji możliwych zmian na szczycie władzy w Kijowie w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych zaplanowanych w roku 2019. Targi natomiast były organizowane po raz trzeci, jednakże z roku na rok  cieszą się one coraz większym zainteresowaniem, zarówno jeżeli chodzi o wystawców jak i odwiedzających.

P. Hydzik, S. Mazurek, S.Mieszkowski

W  otwarciu targów udział wzięli: Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Prezes Instytutu Studiów Wschodnich – Jerzy BochyńskiOleh Dubisz – Wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Łącznie na targach pojawiło się ok. 160  wystawców, którzy reprezentowali m. in. gminy, regionalne produkty oraz nowinki rynkowe. W wydarzeniu wziął udział również Stanisław Mieszkowski – Wójt Gminy Borowa oraz zaprzyjaźniona z nami Gmina Połaniec. Na forum zostały poruszone m.in. takie tematy: jak zbudować atrakcyjny klimat inwestycyjny, wyzwania rynku energii elektrycznej w regionie, szkolnictwo wyższe, a oczekiwania przyszłości, starzejące się społeczeństwo – wyzwania społeczno-medyczne, troska o środowisko naturalne jako motywacja współpracy międzynarodowej. Warto zaznaczyć, iż to wydarzenie było okazją do przeprowadzenia ważnych rozmów pomiędzy Wiceministrem Środowiska Sławomirem Mazurkiem, Wiceburmistrzem Sanoka Pawłem HydzikiemWójtem Gminy Borowa Stanisławem Mieszkowskim na temat zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w gminach w celu zwiększenia konkurencyjności firm realizujących zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
Reasumując Forum i Targi można rzec, że były to dni pełne niezliczonych rozmów biznesowych, ciekawych paneli dyskusyjnych, które z pewnością dadzą w przyszłości wymierne rezultaty.