W dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie „Domu Seniora Nazaret” w Sadkowej Górze, w którym udział wzięli: Stanisław Mieszkowski - Wójt Gminy Borowa, Mieczysław Wiącek – Przewodniczący Rady Gminy, Józef Kazimierski – sołtys wsi Sadkowa Góra, w imieniu Starosty Powiatu Mieleckiego – Radny Powiatowy Bogusław Peret, Tomasz Czop – Dyrektor WUP Rzeszów, Paweł Drozd – Kierownik Wydziału Integracji Społecznej EFS WUP Rzeszów, Małgorzata Komońska - Wydział Integracji Społecznej EFS WUP Rzeszów, Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Prezes PFRR – Marek Kosiński, Dyrektor PFRR – Anna Pawlos, koordynator projektu – Agnieszka Kusek, Prezes Fundacji im. Józefa Becka – Michał Krempa, Ksiądz Stanisław Polek – Proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Borowej, były koordynator Elżbieta Kasprzak – Stypa, Piotr Drożdżowski - z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, Michał Opałacz - z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, Renata Raimbaev - Kierownik GOPS Borowa, Elżbieta Waręda - Inspektor Urzędu Gminy Borowa.
Projekt „Dom Seniora Nazaret” realizowany jest przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych
w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawy funkcjonowania osób starszych, niesamodzielnych mieszkających na terenie gminy Borowa, Czermin i Wadowice Górne.
Dom Seniora Nazaret przeznaczony jest dla 25 osób.