Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Borowej odbyły się 15.03.2019 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Borowej. W eliminacjach uczestniczyło 23 osoby – uczniowie szkół i młodzież ponadgimnazjalna z terenu gminy.

Komisja w składzie:
kpt. Andrzej Kukliński - KP PSP w Mielcu
Marek Jędrzejowski – Inspektor UG
Zdzisław Moryto – Prezes ZG ZOSP RP w Borowej.
Augustyn Basztura – ZG ZOSP RP w Borowej
Stanisław Borowiec – ZG ZOSP RP w Borowej

po dokonaniu oceny prac i ostatecznych rozgrywkach finałowych, na szczebel powiatowy zakwalifikowano po dwie osoby z trzech grup wiekowych.

Pierwsza grupa wiekowa (szkoła podstawowa):
1. Paweł Stafiej – Szkoła Podstawowa w Borowej
2. Adam Zając – Szkoła Podstawowa w Borowej

Druga grupa wiekowa (gimnazja):
1. Marek Masztalerz  - ZSS w Glinach Małych
2. Beata Masztalerz – ZSS w Glinach Małych

Trzecia grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1. Mateusz Nycek – OSP Gliny Małe
2. Magdalena Trzpis – OSP Gliny Wielkie

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali nagrody rzeczowe za udział.

Jednocześnie podsumowano Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” z dnia 10 stycznia 2019r. Wręczono nagrody rzeczowe i dyplomy finalistom.

W eliminacjach gminnych uczestniczyli:
Stanisław Mieszkowski – Wójt Gminy Borowa, Piotr Drożdżowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Borowa, oraz opiekunowie dzieci i młodzieży  z uczestniczących szkół.