W związku z otrzymywanymi od mieszkańców Gminy sygnałami dotyczącymi osób oferujących możliwość dofinansowania do wymiany pieców, dociepleń budynków oraz montażu paneli fotowoltaicznych i powołujących się na współpracę z Urzędem Gminy, informujemy, że Urząd Gminy Borowa w chwili obecnej nie prowadzi żadnego naboru wniosków na tego typu inwestycje.
Wszelkie przedstawiane przez ww. osoby informacje o współpracy z Urzędem w powyższym zakresie są nieprawdziwe.

Prosimy o zachowanie ostrożności przed podejmowaniem decyzji i podpisywaniu jakichkolwiek dokumentów.