Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Gmina Połaniec rozpoczęła proces konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030,  włączając w konsultacje społeczne m.in. sąsiednie gminy i ich związki.

Zgodnie z 35-dniowym okresem wnoszenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych poprzez zgłoszenie ewentualnych uwag co do opracowanego dokumentu. Prosimy również o udostępnienie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Państwa Gminy.

W przypadku braku opinii w momencie zakończenia procesu konsultacji społecznych, tj. 2 maja 2022r. uznaje się, że nie wnoszą Państwo uwag.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy  Połaniec na lata 2021-2030 wraz formularzem uwag dostępny jest pod linkiem: http://portal.polaniec.eu/pl/dla_mieszkancow/aktualnosci/ 54130,informacja.html

Serdecznie dziękujemy za udział w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

Jacek Benedykt Nowak