10 czerwca 2022 r. oddano do użytku boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Borowej. W uroczystości wzięli udział m.in.: Małgorzata Jarosińska-JedynakSekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Radosław Wiatr II Wicewojewoda Podkarpacki, Małgorzata Rauch  – Podkarpacki Kurator Oświaty, posłowie na na Sejm RP: Zbigniew Chmielowiec i Fryderyk Kapinos, Bogusław Rybacki - Prezes Zarządu Enea Elektrownia Połaniec, Jacek Nowak - Burmistrz Połańca, Joanna DuszkiewiczDyrektor Biura Poselskiego Europosła Tomasza Poręby, samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy, sponsorzy, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Borowa oraz jednostek, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

Inwestycja objęła budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 20 m x 40 m, budowę dwufunkcyjnego boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej, wykonanie odwodnienia terenu, budowę zaplecza higieniczno-sanitarnego, wykonanie oświetlenia i zagospodarowanie terenu w ławki, kosze i stojaki na rowery, wykonanie monitoringu wizyjnego.

Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450 tys. zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie prawie 550 tys. zł. Tym samym wkład finansowy gminy wyniósł nieco ponad 160 tys. zł, czyli jedynie 14% wartości całej inwestycji.

 

 

Relacje: TVP3 Rzeszów, hej.mielec.pl, korso.pl, wcj24.pl, leliwa.pl