Przypominamy, że ostateczny termin składania wniosków o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła upływa z dniem 30.11.2022 r.

Wnioski złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.