Informujemy, że z dniem 15 maja 2023 r. rozpoczęła się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy Borowa, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Osoby uprawnione do dodatku węglowego, które chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy muszą złożyć stosowny wniosek.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Borowa pok. 6 i 7 od dnia 15 maja 2023 r. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane w kolejności wpłynięcia.

Gmina Borowa do sprzedaży końcowej posiada węgiel sortymentu orzech w ilości 86 ton.

Cena węgla wynosi 1760 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego.

Wzór wniosku do pobrania: