Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borowa w 2023 roku” dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowita wartość zadania wyniosła 74.070,12 zł, w tym dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 49.512, 57 zł i WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 6.601,68 zł. Usunięto 143,48 Mg wyrobów zawierających azbest