Od 2 marca rozpoczyna swoje funkcjonowanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na terenie dawnego wysypiska odpadów w Borowej. PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Borowa mogą pozostawiać odpady komunalne, których nie należy wyrzucać do przydomowych koszy oraz m.in. odpady wielkogabarytowe.
PSZOK jest czynny w każdą sobotę (z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 10:00 do 15:00.
Szczegółowy wykaz odpadów, które można oddawać do punktu, znajduje się w regulaminie na stronie internetowej Gminy Borowa.
Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr 17 5815521, wewn. 20, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.