Wójt Gminy Borowa oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borowej informuje, że eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zostały przeprowadzone w budynku Domu Kultury i Strażaka w Borowej dnia 02 marca 2018 roku o godz. 10:00.

W eliminacjach uczestniczyło 23 osoby – uczniowie szkół i młodzież ponadgimnazjalna z terenu gminy.

Komisja w składzie:
mł.kpt. Bernard Maziarz – KP PSP w Mielcu,
Marek Jędrzejowski – Sekretarz ZG ZOSP RP w Borowej
Zdzisław Moryto – Prezes ZG ZOSP RP w Borowej
Zbigniew Pezda – Komendant Gminny OSP
Augustyn Basztura – V-ce prezes ZG ZOSP RP w Borowej
po dokonaniu oceny prac i ostatecznych rozgrywkach finałowych, na szczebel powiatowy zakwalifikowano po dwie osoby z trzech grup wiekowych.

Pierwsza grupa wiekowa (szkoła podstawowa):
1. Józef Jurkowski – Szkoła Podstawowa w Borowej
2. Filip Skop – Szkoła Podstawowa w Borowej

Druga grupa wiekowa (gimnazja, klasy od VII podstawowe):
1. Paweł Rokoszak – Gimnazjum w Pławie,
2. Rafał Bogdan – Gimnazjum w Pławie

Trzecia grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1. Mateusz Nycek – OSP Gliny Małe,
2. Alicja Struzik – OSP Gliny Małe.

W eliminacjach gminnych uczestniczyli:
Marian Taran – Przewodniczący Rady Gminy Borowa oraz opiekunowie uczniów.

Jednocześnie informuję, że Eliminacje Powiatowe OTWP odbędą się w Czerminie dnia 28.04.2018 r.

Opracował Marek Jędrzejowski