W dniu 16.02.2018 r. w hali sportowej przy Niepublicznym Zespole Szkół w Górkach odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej Dzieci o „Puchar Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. W rozgrywkach wzięły udział drużyny dziewcząt i chłopców klas I-III ze szkół podstawowych z terenu gminy Borowa. Mecze rozgrywane były systemem: każdy z każdym, osobno w kategorii dziewcząt i chłopców.

Wyniki turnieju.
Kategoria dziewcząt:

  • I miejsce - Szkoła Podstawowa w Borowej
  • II miejsce - Zespół Szkół Społecznych w Glinach Małych
  • III miejsce - Niepubliczny Zespół Szkół w Górkach

Kategoria chłopców:

  • I miejsce - Szkoła Podstawowa w Borowej
  • II miejsce - Niepubliczny Zespół Szkół w Górkach
  • III miejsce - Zespół Szkół Społecznych w Glinach Małych

Zmagania młodych piłkarzy obserwowali obecni na zawodach przedstawiciele władz gminy Borowa w osobach: Wójta Gminy Władysława Błażejowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Mariana Tarana. Obecni byli także przedstawiciele głównego organizatora Turnieju: Mieczysław Wiącek – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ewa Lubera - Zastępca Przewodniczącego, Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borowej Grzegorz Czapiga, członek komisji Anna Kopacz, Dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół w Górkach Andrzej Majewski.
Organizatorzy i zaproszeni goście dokonali wręczenia pucharów i medali wszystkim uczestnikom turnieju. Dla wszystkich dzieci były również słodkie upominki. Impreza dała wiele radości młodym sportowcom i kibicom, a organizatorzy już myślą o następnej.