13 czerwca 2018 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbyła się III edycja Gminnego Przeglądu Teatrów Profilaktycznych połączona z Konkursem na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym. Organizatorem imprezy była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowej. Honorowy Patronat objął Wójt Gminy Borowa – Władysław Błażejowski. Głównym celem Przeglądu była promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych oraz aktywizacja młodego pokolenia do pracy twórczej inspirowanej szeroko rozumianą profilaktyką. W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział 5 szkół z terenu gminy Borowa. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Przewodniczący GKRPA w Borowej – Mieczysław Wiącek. Popisy aktorskie uczniów oceniane były przez jury w składzie:

 • st. sierż. Ewelina Ziemba i st. sierż Magdalena Skulimowska -Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii - Komenda Powiatowa Policji w Mielcu,
 • Halina Pietruszka – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Mielcu,
 • Katarzyna Krawczuk - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Mielcu,
 • Anna Kopacz – członek GKRPA, Ewa Lubera – pedagog szkolny, Renata Rambaiev – Kierownik GOPS w Borowej, Mieczysław Wiącek – Przewodniczący GKRPA w Borowej. Komisja Konkursowa po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznała nagrody dla:
 • Zespół Szkół Społecznych w Glinach Małych (uczniowie gimnazjum) – grupa teatralna „Bez słów” – teatr pantomimy w sztuce pt. „Pragnę wolności” (op. Ewa Smolarek),
 • Zespół Szkół Społecznych w Glinach Małych – grupa teatralna szkoły podstawowej – teatr pantomimy w sztuce „Żyj z całych sił” (op. Ewa Smolarek),
 • Szkoła Podstawowa w Borowej ( uczniowie gimnazjum - grupa teatralna „Szok” w przedstawieniu pt. „Bezpieczni w Internecie” (op. Miachał Opałacz i Edyta Gawżyńska, scenografia : Gabriela Pazdro i Marlena Serafińska)
 • Szkoła Podstawowa w Borowej – grupa teatralna „Wesoła Gromadka” w przedstawieniu „Bajki z innej Bajki” (op. Ewelina Wiącek- Sasor i Anna Podraza, scenografia: Natalia Kalicka, Mateusz Działowski, Ewelina Wiącek-Sasor, Anna Podraza),
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górkach – grupa teatralna w przedstawieniu pantomimy pt. „Na celowniku” (op. Izabela Stala, scenografia: uczniowie).
  Nagrodę w kategorii „Najlepszy aktor” otrzymał Józef Jurkowski, nagrodę w kategorii „Najlepsza aktorka” przyznano dla: Mileny Dziadzio (ZSS Gliny Małe), Agaty Łępa NZS Górki), Katarzyny Szewczyk (ZSS Gliny Małe), Gabrieli Pazdro (GP Pławo).

Wszystkim uczestnikom Przeglądu gratulujemy.
Nagrody dla szkół i członków grup teatralnych ufundowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowej.
Organizatorzy Przeglądu składają serdeczne podziękowania Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej – Agnieszce Adamczyk i instruktor Marioli Wiącek za pomoc w organizacji imprezy.
Składamy wyrazy uznania, i podziękowania grupom teatralnym i nauczycielom ciekawe kreacje artystyczne i nowatorskie spojrzenie na działania profilaktyczne.