Dnia 10 września 2018 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodku Kultury w Borowej odbyła się w ogólnopolska akcja Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Fragmenty powieści czytali zarówno zaproszeni goście, samorządowcy, nauczyciele, uczniowie gimnazjum, jak również sympatycy powieści. 

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego stanowi refleksję nad młodą polską państwowością, która po 123 latach niewoli wreszcie powróciła na mapę Europy. Pisarz dostrzega na początku lat 20 poważne niedoskonałości i wskazuje na istniejące zagrożenia dla nowo powstałej demokracji. Na przykładzie losów Cezarego Baryki, Stefan Żeromski konfrontuje idealne marzenie o Polsce z jej realnym obliczem, o czym mogliśmy przekonać się czytając tą wspaniałą literaturę podczas Narodowego Czytania „Przedwiośnia”, zorganizowanego prze Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borowej.