Tradycyjnie od ponad 20 lat, 15 sierpnia 2019 r. odbyły się Dożynki Gminne połączone z XXI Gminnym Przeglądem Wieńca Dożynkowego w Surowej, których organizatorami byli: Wójt Gminy Borowa, Sołtys i Rada Sołecka w Surowej, Gminny Ośrodek Kultury w Borowej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Surowej.
Sołtys wsi Stanisław Miłoś rozpoczął tegoroczne dożynki krótką przemową a następnie rozpoczęła się część obrzędowa, która zakończyła się przekazaniem chleba Wójtowi Gminy Borowa - Stanisławowi Mieszkowskiemu. Bochen chleba otrzymał również Starosta partnerskiej Gminy Kolačkov ze Słowacji – Pavol Zamiška.

Na wspólne świętowanie za tegoroczne zbiory przybyli: Posłowie na Sejm RP – Krystyna SkowrońskaZbigniew Chmielowiec, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Jan Tarapata, Starosta Powiatu Mieleckiego – Stanisław Lonczak, Starosta partnerskiej Gminy Kolačkov ze Słowacji – Pavol Zamiška, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski, Komendant Powiatowy Policji w Mielcu – Jacek Juwa, Sekretarz Gminy Borowa – Robert Myjak, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Połaniec – Stanisław Lolo, Przewodniczący Rady Gminy Borowa – Mieczysław Wiącek, Radni Powiatu Mieleckiego: Antoni Skawiński, Waldemar BarnaśZbigniew Tymuła,  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu – Fryderyk Kapinos, Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu – Joanna Juszczyńska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej – Agnieszka Adamczyk, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mielcu – Elżbieta Lejko, Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borowej – Grzegorz Czapiga, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej – Kazimiera Smoleń, Kierownik GSPZOZ im. Prof. K. Skóry w Borowej –  Monika Jagusiak, księża Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górkach: Kazimierz SkrzypekFabian Hołyst a także goście z partnerskiej Gminy Kolačkov ze Słowacji, Radni oraz Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Borowa, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele mediów i mieszkańcy gminy Borowa.

Wszystkich przybyłych na Święto Plonów, w imieniu organizatorów powitał Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski.
Po oficjalnych wystąpieniach na scenie pojawił się Zespół Folklorystyczny Javorina z partnerskiej gminy Kolačkov. Zarówno zespół wokalny jak i  instrumentaliści przedstawili piękno regionalnych strojów, prezentując urok jaki niesie gwara i muzyka góralska.

Kolejną częścią uroczystości była prezentacja wieńców dożynkowych. Dożynkom zawsze towarzyszyły różne tradycje i zwyczaje, a najbardziej symboliczny jest wieniec. Cieszymy się, że biorący udział w przeglądzie pielęgnują tę piękną tradycję i wkładają wiele pracy, trudu , aby zaprezentować tak piękne dzieła sztuki. W tym roku w Surowej można było podziwiać wieńce dożynkowe ze wszystkich 10 sołectw gminy oraz gościnnie z sołectwa Otałęż z gminy Czermin.
W trakcie uroczystości ogłoszono wyniki konkursu na „Najsmaczniejsze ciasto dożynkowe 2019”. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci sprzętu AGD.
Ceremoniał dożynkowy, zakończyła część artystyczna w wykonaniu Kapeli Ludowej Borowiacy działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej. Zespół jest jedną z kulturalnych wizytówek gminy Borowa, uświetnia imprezy na scenach lokalnych oraz uczestniczy w konkursach i przeglądach zespołów ludowych.
Po występie Borowiaków z pożegnalnym koncertem zaprezentował się Zespół Folklorystyczny Javorina z Kolačkova, który zrobił furorę wśród mieszkańców gminy.

Zwieńczeniem imprezy była świetna zabawa taneczna z zespołem Aspect.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pielęgnowania i podtrzymywania dożynkowych tradycji oraz zwyczajów i już dziś zapraszamy na przyszły rok by wspólnie cieszyć się ze zbiorów borowskich rolników.