W dniu 11 listopada br. obchodziliśmy 101 rocznicę odzyskania niepodległości.
W Borowej odbyły się uroczystości gminne. W kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Borowej odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. Kolejna część obchodów miała miejsce pod pomnikiem „Poległych podczas bombardowania wioski przez lotnictwo niemieckie w dniach od 6 do 7 sierpnia 1944 r.” oraz „Pamięci Polaków zamordowanych i poległych w walce o wolność podczas drugiej wojny światowej”. Część artystyczna została przygotowana przez dzieci uczęszczających na zajęcia artystyczne do GOK-u w Borowej.

W swoim przemówieniu Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski przedstawił historyczną drogę Polaków wiodącą do odzyskania niepodległości oraz zaapelował o podjęcie działań, które pozwolą na zachowanie tych wydarzeń w pamięci przez przyszłe pokolenia.

Przedstawiciele władz gminnych, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Borowskiej, Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej, partii politycznych, szkół oraz Kierownik Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej złożyli hołd wszystkim Obrońcom Ojczyzny składając  wiązanki kwiatów w tradycyjnych biało-czerwonych barwach.