W związku z rozpoczętym w naszej gminie montażem kotłów na pellet informujemy, że w skład zestawu montowanego w ramach programu „Eco-energia” nie wchodzą pompy obiegu c.o oraz ładowania podgrzewacza c.w.u. Pompy te stanowią koszt niekwalifikowany i ich zakup leży po stronie właściciela budynku. Montaż pomp można wykonać we własnym zakresie, nie ma konieczności korzystania z usługi zakupu i montażu pomp przez Wykonawcę działającego w ramach projektu.
Przy montażu pomp we własnym zakresie należy mieć na uwadze, że muszą one być kompatybilne ze sterownikiem kotła. W innym przypadku, jeżeli z powodu zamontowania niewłaściwych pomp dojdzie do uszkodzenia sterownika kotła, takie uszkodzenie nie będzie naprawiane w ramach obowiązującej gwarancji. W związku z tym, w przypadku niektórych instalacji może zaistnieć konieczność wymiany już zamontowanych pomp na pompy współpracujące ze sterownikiem kotła.
Jednocześnie informujemy, że jeżeli istniejąca instalacja jest już wyposażona w pompy c.o. i c.w.u. które są kompatybilne ze sterownikiem kotła, nie ma konieczności ich wymiany na nowe.
W załączeniu schemat technologiczny kotłowni z zaznaczonym zakresem rzeczowym do wykonania przez Wykonawcę.