Już za kilka miesięcy zakończy się budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy Szkole Podstawowej w Borowej.
Zakończyła się procedura przetargowa dotycząca realizacji tej inwestycji. Złożono 7 ofert spośród których najkorzystniejsza była oferta firmy „TRANS-ART” Artur Trytko, Bobrowniki Wielkie. Kwota za jaką ww. firma zrealizuje inwestycję to 999 923,36 zł.
Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 29.11.2021 r.
W ramach inwestycji powstanie boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wymiarach 40x20 m oraz boisko dwufunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o wymiarach 15x20 m.
Boiska będą oświetlone, dodatkowo powstanie zaplecze sanitarne z szatniami, przebudowana zostanie droga dojazdowa a teren zostanie wyposażony w ławki, kosze i stojaki na rowery.
Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uzyskując dofinansowanie inwestycji w wysokości prawie 586 tys. zł. Kwotą 450 tys. zł projekt wesprze również Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.