Zawiadamiam, że w dniu 13 września 2019 roku  (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Borowa odbędzie się XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
5. Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady     
 Mieczysław Wiącek