Wójt Gminy Borowa przypomina, że  w dniu 31 stycznia 2020 r. upływa termin złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
Złożenie deklaracji w dniu 31 stycznia 2020 r. możliwe będzie do godz. 18:00.
Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Borowa lub na stronie internetowej urzędu www.borowa.pl
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.