Odpady od dawna są obecne w otoczeniu człowieka. Wciąż wzrastająca ich liczba negatywnie wpływa na środowisko naturalne, stąd ważne jest abyśmy potrafili nimi właściwie gospodarować. Tym razem o zasadach segregacji dowiedzieli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borowej.
Dla uczniów klas ,,II” została przygotowana przez pracownika Urzędu Gminy Borowa Panią Iwonę Skop pogadanka informacyjno-edukacyjna dotycząca prawidłowego segregowania odpadów. Zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom ważnego tematu, jakim jest selektywna zbiórka odpadów oraz ponowne ich wykorzystanie. Najmłodszym uświadomiono zagrożenia, jakie niesie za sobą zaśmiecanie środowiska, w którym żyją. Szczególnie zwrócono uwagę na dbałość o własne środowisko i sposoby segregacji odpadów. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pogadance, chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Dodatkowo dzieci miały za zadanie prawidłowe posegregowanie odpadów według obowiązujących zasad, z czym poradziły sobie bardzo dobrze. Spotkanie zakończyło się quizem sprawdzającym wiedzę.