Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej informuje, że w związku z planowanym w szkole od 8 kwietnia 2019 r.  strajkiem, każde dziecko w oddziałach przedszkolnych i w szkole w dniach strajku będzie miało zapewnione zajęcia opiekuńcze.
Zapewnienie opieki odbywać się będzie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.