Od 9 stycznia 2023 r. Gmina Borowa rozpoczęła II turę sprzedaży i dystrybucji paliwa stałego (węgla) dla osób, które we wniosku zadeklarowały zakup w 2023 roku.

Zarówno cena jak i zasady sprzedaży nie uległy zmianie w porównaniu do obowiązujących w poprzednim roku.

Zasady obowiązujące w 2022 r.