Informujemy, że w dniu 17.11.2022 r. gmina Borowa podpisała umowę z TAURON Wydobycie S.A. na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W związku z tym od 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) rozpocznie się proces sprzedaży i dystrybucji paliwa stałego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad sprzedaży i dystrybucji będą przekazywane na bieżąco.

Aktualizacja - 22.11.2022 r.

Jeszcze raz apelujemy o:

  • prawidłowy opis przelewu (pole "Tytułem")
  • niedokonywanie wcześniejszych wpłat - przed uzgodnieniem szczegółów z pracownikiem Urzędu

UWAGA!

Co do zasady przelewu powinna dokonać osoba składająca wniosek o preferencyjny zakup węgla. Dopuszcza się również aby była to osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego na które został złożony wniosek.

Prosimy również o nieprzynoszenie do Urzędu potwierdzeń wpłaty.

Faktury za zakup węgla wydawane są przy odbiorze w firmie Nautile Polska Robert Kwiatkowski.

Aktualizacja - 21.11.2022 r.

Gmina Borowa rozpoczęła sprzedaż i dystrybucję paliwa stałego (węgla) w cenie preferencyjnej - 1 760 zł brutto za 1 tonę (cena nie obejmuje transportu ze składu do gospodarstwa domowego). Węgiel przeznaczony do sprzedaży będzie pochodził z polskich kopalń.

Sprzedaż odbywać się będzie na zasadach przedpłaty. Pracownik Urzędu Gminy Borowa skontaktuje się z Państwem telefonicznie na numer podany we wniosku i poda niezbędne informacje do dokonania płatności. Kontakt odbywać się będzie zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

Dystrybucją zajmować się będzie firma Nautile Polska Robert Kwiatkowski, 39-305 Borowa 54. Odbiór węgla ze składu w Borowej we własnym zakresie.

Istnieje możliwość  skorzystania z transportu firmy Nautile Polska Robert Kwiatkowski w cenie 10 zł bezpośrednio do gospodarstwa domowego na terenie gminy.

Informację dotyczącą możliwości odbioru węgla otrzymają Państwo telefonicznie od firmy.  

Przy dokonywaniu przelewu należy w polu "Tytułem" podać:

  • zapis "Zakup węgla"
  • nazwisko i imię osoby składającej wniosek
  • adres gospodarstwa domowego na które był składany wniosek

 

Uwaga!

Prosimy o niedokonywanie wcześniejszych wpłat przed kontaktem z pracownikiem Urzędu. Nie ma to wpływu na kolejność odbioru węgla ze składu.


Wzór prawidłowo wypełnionego przelewu bankowego dla zakupu 1,5 tony.