Miejscowość

Data 

Godzina

Sadkowa Góra

15.09.2021

17.00

Pławo

15.09.2021

19.00

Łysakówek

18.09.2021

17.00

Orłów

18.09.2021

19.00

Gliny Wielkie

19.09.2021

17.00

Borowa

19.09.2021

19.00

Surowa

25.09.2021

17.00

Górki

25.09.2021

19.00

Gliny Małe

26.09.2021

16.00

Wola Pławska

26.09.2021

18.00

Na posiedzeniu w dniu 06.09.2021 r. z udziałem przedstawicieli rolników, sołtysów, radnych, rolników oraz myśliwych Koła Łowieckiego „Bażant” z Sadkowej Góry wypracowano wspólne stanowisko w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa ASF na terenie Gminy Borowa.
  • W dniu dzisiejszym rozpoczną się loty specjalistycznym dronem, który ma określić miejsca występowania i liczbę dzików na terenie gminy.
  • Gmina zakupiła środek odstraszający dziki i wykona oprysk wałów Wisły od mostu na rzece Breń w miejscowości Ziempniów do ujścia Wisłoki w miejscowości Ostrówek o szerokości 16 m na długości ok. 17 km.
  • Myśliwi Koła Łowieckiego „Bażant”  będą prowadzić ciągły odstrzał dzików.
  • Zadeklarowano pełną współpracę i wymianę informacji pomiędzy myśliwymi i zainteresowanymi stronami.
06.09.2021 r. o godzinie 8:30 odbyło się zwołane w trybie pilnym spotkanie Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej, z udziałem Kierownika Zakładu oraz Wójta Gminy Borowa. Głównym tematem była sytuacja związana z utrudnionym dostępem pacjentów do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w Zakładzie.
Zobligowano Kierownika GSP ZOZ w Borowej do podjęcia pilnych działań mających na celu poprawę dostępu pacjentów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także informowania na bieżąco o występujących utrudnieniach i zmianach w przyjmowaniu pacjentów przez lekarzy.