Na podstawie art.  8a. ust. 4 punkt 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U.2020 poz. 2232 z późn. zm.), w związku z realizowanym przez Starostę Powiatu Mieleckiego obowiązkiem sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnej dla mieszkańców powiatu, w załączeniu  zaktualizowany wykaz.

Aktualne informacje dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Mieleckim dostępne są na stronie internetowej starostwa.

 

W dniu 07.05.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Borowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra". Szacowany koszt realizacji wynosi 300 000 zł z czego wkład Gminy to 60 000 zł. W ramach zadania zostanie przebudowane 654 m drogi.

Dziś świętujemy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja - polskiej ustawy, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją.
Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.Na mocy Konstytucji powstał podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą.

Kolejny już rok nie mogliśmy zorganizować oficjalnych uroczystości. Poszczególne delegacje składały hołd i kwiaty indywidualnie. W imieniu mieszkańców naszej gminy kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Bombardowania Borowej złożył Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Borowa Mieczysławem Wiąckiem i Sekretarzem Gminy Robertem Myjakiem. Dołączyli do nich przedstawiciele Zarządu Gminnego ZOSP RP w Borowej.

W związku z aktualizacją przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) zachodzi konieczność konsultacji z mieszkańcami wszystkich planowanych przedsięwzięć. Zaproponowane przez Wody Polskie rozwiązania polegają na budowie polderów, budowie i modernizacji wałów na obszarze całej Naszej Gminy. Temat podobnych działań konsultowany był w 2012 r., jednakże obecne plany zawierają dodatkowe elementy, dlatego też przedkładamy Państwu przygotowany plan działań w celu zapoznania się i wniesienia uwag, tak by wypracować wspólne stanowisko w tym zakresie.

Wszystkie niezbędne informacje na temat opracowanych koncepcji znajdziecie Państwo na stronie: https://stoppowodzi.pl (zakładka: Konsultacje społeczne projektów a PZRP). Na powyższej stronie dostępne są również mapy działań w pełni obrazujące planowane przedsięwzięcia.

Po kliknięciu w link: https://experience.arcgis.com/experience/489e23aac30d4c3a84c3d53d76b4ed35 w okienku „Wybór obiektów na podstawie atrybutów” należy w polu „puste” wybrać „region wodny Górnej-Zachodniej Wisły” i kliknąć „zastosuj”, następnie powiększając obraz będziecie Państwo mogli zobaczyć zaplanowane działania dotyczące obszaru Gminy Borowa.

Jednym z kluczowych elementów udziału społeczeństwa w aktualizacji PZRP jest możliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów. Jest to możliwe poprzez specjalny formularz zamieszczony na stronie https://stoppowodzi.pl/konsultacje

Formularz do pobrania oraz instrukcja wypełniania formularza: https://stoppowodzi.pl/materialy-wspierajace-konsultacje-spoleczne
 
Uwagi i wnioski do projektów aktualizacji PZRP można składać do 22 czerwca 2021 r. na kilka sposobów:

 • wysyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
 • pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa
 • ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej III piętro, pok. 308 – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Władze Gminy Borowa chcą skonsultować z mieszkańcami zaplanowane przez Wody Polskie działania dotyczące Gminy Borowa obejmujące m.in. budowę polderów zalewowych i innych rozwiązań, dlatego też bierzemy pod uwagę zorganizowanie do końca maja 2021 r. spotkań indywidualnych jak również spotkań w gronie zainteresowanych tematem w celu omówienia uwag i propozycji.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną i obowiązujące obostrzenia, zebrania odbędą się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 
Wszelkie uwagi mogą Państwo wnosić również w formie pisemnej do Urzędu Gminy Borowa lub przesyłając je na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po konsultacjach Gmina Borowa przedstawi stanowisko mieszkańców do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi koncepcjami i wzięcia udziału w spotkaniach dla wypracowania wspólnego stanowiska w tak ważnej dla Naszej Gminy sprawie związanej z ochroną przeciwpowodziową.

Informuję o planowanej w dniach 1 -11 maja 2021 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna - jesień) wykładaniu szczepionki.

Wykładana przynęta, wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy.

W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożona szczepionką informuję, że:

 • przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez listy, ich podnoszenie jest niewskazane,
 • w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem,
 • kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej,
 • w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.

 

Janusz Ciołek

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

W loterii może wziąć udział każdy, kto samodzielnie spisze się przez Internet na spis.gov.pl. Zgłoszenia przyjmowane są już od 22 kwietnia 2021 r.

Aby wziąć udział w loterii należy:

 1. Wejść na stronę spis.gov.pl i spisać się w dogodnej dla siebie chwili.
 2. Pobrać i zachować unikatowy, 10-znakowy kod uprawniający do udziału w loterii.
 3. Zgłosić kod na stronie loteria.spis.gov.pl.  od 22 kwietnia r. do 7 lipca 2021 r.

Sprawdzać wyniki losowania można w mediach społecznościowych i na stronie loteria.spis.gov.pl – pierwsze losowanie już 7 maja 2021 r.

Im szybsze zgłoszenie do loterii tym większa szansa na wygraną! Jeden kod może wziąć udział w wielu losowaniach. Wszystkie zarejestrowane zgłoszenia wezmą udział w losowaniu finałowym.

Nagrodami w loterii są:

 1. Nagroda główna w postaci samochodu Toyota Yaris o wartości 65.749 zł wraz z polisą oraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 7.650 zł Łączna wartość nagrody to 76.499 zł (jedna nagroda na każde województwo).
 2. Nagroda I stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 1.000 zł (30 kart na każde województwo).
 3. Nagroda II Stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 500 zł (60 kart na każde województwo).

  Terminy losowań:

 1. Etap I - 07.05 2021 r.
 2. Etap II - 21.05.2021 r.
 3. Etap III - 08.06.2021 r.
 4. Etap IV - 18.06.2021 r.
 5. Etap V - 02.07.2021 r.
 6. Etap VI - 09.07.2021 r.
 7. Nagroda główna - 14.07.2021 r.