W jednej chwili rodzina Państwa Majów straciła dorobek życia. W płomieniach stanął ich budynek gospodarczy, w którym znajdowały się maszyny rolnicze: traktor i dwa kombajny. Spaleniu uległ również samochód, przyczepka, wyposażenie warsztatu i wiele innych cennych rzeczy potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego, na których zakup Państwo Majowie pracowali całe życie. Ponadto na zakup maszyn został zaciągnięty kredyt, który nie został jeszcze spłacony.

Gorąco apelujemy i zachęcamy do pomocy wszystkich, którzy chcą i mają możliwość wsparcia poszkodowanych. Pieniądze, które zostaną w całości przeznaczone dla pogorzelców z Glin Małych można wpłacać za pośrednictwem strony internetowej https://zrzutka.pl/4gtk5u.

Straty jakie poniosła rodzina są ogromne, każda pomoc, jaka zostanie udzielona będzie dla rodziny dużym wsparciem.

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.
W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu: 222799999 lub 226666662.

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Gminy Borowa znajduje się punkt spisowy, w którym można się spisać samodzielnie lub z pomocą pracownika Urzędu Gminy. Gminny punkt spisowy znajduje się w budynku Urzędu Gminy pok. nr 7 i jest czynny w godzina pracy urzędu. Więcej informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 można uzyskać w Urzędzie Gminy pod numerem 175815516.

Pliki do pobrania

Urząd Gminy Borowa przypomina, iż 31.08.2020 r. upływa termin uiszczenia IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z tym prosimy o terminowe dokonanie regulowanie należności w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wystawieniem upomnienia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 poz. 1526) koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł ,co stanowi czterokrotną wysokość kosztów związanych z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska".

Od dnia 3 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w formie papierowej o jednorazowe świadczenie dobry start (300+) oraz wnioski o zasiłek rodzinny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2020/2021.
 
W celu usprawnienia składania wniosków proponuje się poniższy sposób ich przyjmowania:

Lp.

Miejscowość

Data

1.

Borowa od nr 1 do nr 200

03.08.2020r.

2.

Borowa od nr 201 do nr 400

04.08.2020r.

3.

Borowa od nr 401

05.08.2020r.

4.

Wola Pławska i Orłów

06.08.2020r.

5.

Pławo

07.08.2020r.

6.

Surowa i Łysakówek

10.08.2020r.

7.

Górki i Gliny Wielkie

11.08.2020r.

8.

Gliny Małe

12.08.2020r.

9.

Sadkowa Góra od nr 1 do nr 120

13.08.2020r.

10.

Sadkowa Góra od nr 121

14.08.2020r.

Wnioski będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Borowa (parter, pok. 10) w godzinach pracy Urzędu (druki wniosków są dostępne również w pok. 10).
Prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków, a w szczególności numerów PESEL oraz numerów rachunków bankowych.

W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM WIRUSEM SARS-COV-2 ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ