31 maja jest dniem bociana białego. W Polsce jak i na świecie od 2003 roku obchodzimy jego dzień.
Bocian biały jest nieodzownym elementem naszego kraju, a w szczególności Naszej Gminy. Należy pamiętać, że te cudowne ptaki są pod ścisłą ochroną i należy im zapewnić pomoc, aby w dalszych latach były kojarzone z naszym pięknym krajem jak i gminą.
Nasza Gmina jest idealnym siedliskiem dla bocianów, ponieważ nasza infrastruktura rolnicza pozwala im żerować oraz rozmnażać się w ciszy i spokoju wśród malowniczych terenów.

 

Informujemy mieszkańców i interesantów, że 4 czerwca (piątek) 2021 r. Urząd Gminy Borowa będzie nieczynny.

Dzień 4 czerwca 2021 roku został wprowadzony dla pracowników Urzędu Gminy Borowa jako dzień wolny od pracy w zamian za święto ustawowo wolne przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Zapraszamy na wspólne spędzanie wolnego czasu w aktywny sposób. Połączenie historii z jazdą na rowerze jest naszą propozycją dla Was. Rodzinny Rajd Rowerowy „BO(rowe)ROWA”  to podróż na dwóch kółkach po ciekawych i zagadkowych miejscach znajdujących się na terenie naszej gminy.
Więcej szczegółów w regulaminie.

 

Na podstawie art.  8a. ust. 4 punkt 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U.2020 poz. 2232 z późn. zm.), w związku z realizowanym przez Starostę Powiatu Mieleckiego obowiązkiem sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnej dla mieszkańców powiatu, w załączeniu  zaktualizowany wykaz.

Aktualne informacje dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Mieleckim dostępne są na stronie internetowej starostwa.

 

W dniu 07.05.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Borowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra". Szacowany koszt realizacji wynosi 300 000 zł z czego wkład Gminy to 60 000 zł. W ramach zadania zostanie przebudowane 654 m drogi.

Dziś świętujemy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja - polskiej ustawy, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją.
Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.Na mocy Konstytucji powstał podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą.

Kolejny już rok nie mogliśmy zorganizować oficjalnych uroczystości. Poszczególne delegacje składały hołd i kwiaty indywidualnie. W imieniu mieszkańców naszej gminy kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Bombardowania Borowej złożył Wójt Gminy Borowa Stanisław Mieszkowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Borowa Mieczysławem Wiąckiem i Sekretarzem Gminy Robertem Myjakiem. Dołączyli do nich przedstawiciele Zarządu Gminnego ZOSP RP w Borowej.