DOTYCZY UCZESTNIKÓW Z LISTY REZERWOWEJ.

W najbliższych dniach otrzymają Państwo umowę w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE (instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych/pompy ciepła/kotła na biomasę) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańca Gminy Borowa. Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy. W przypadku jej akceptacji oraz chęci uczestnictwa w projekcie, prosimy o podpisanie 3 egzemplarzy a ponadto parafowanie każdej strony umowy.
Podpisane umowy (wszystkie 3 egzemplarze) należy dostarczyć do pokoju nr 20 Urzędu Gminy Borowa osobiście (w godzinach pracy tj. poniedziałek w godz. 8.30-16.30, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30) lub przesłać pocztą w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy. Niedostarczenie podpisanej umowy w oznaczonym terminie będzie oznaczać rezygnację z udziału w projekcie.

W przypadku rezygnacji prosimy o szybki kontakt osobisty lub telefoniczny, tel. 17 581 55 21 wew. 20 lub 25 celem złożenia oświadczenia o rezygnacji.

Umowa zawiera:
1. Określenie miejsca instalacji zestawu OZE.
2. Określenie rodzaju i wielkości instalacji.
3. Wysokość wkładu własnego uczestnika projektu oraz jego składniki.
4. Termin wniesienia wkładu własnego (do dnia 19.11.2018 r.) – należy go bezwzględnie przestrzegać.
5. Wzajemne zobowiązania Gminy i uczestnika projektu w okresie jego realizacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Arkadiuszem Kaczmarczyk tel. 17 581 55 21 wew. 20.

Wpłata wkładu własnego na konto nr: 02 9183 1044 2002 2000 0547 0033
     
Istnieje możliwość uzyskania kredytu w Banku Spółdzielczym o/Borowa na preferencyjnych warunkach w celu sfinansowanie wkładu własnego.