W dniu 4 sierpnia 2018 r. miało miejsce wydarzenie, na które czekali druhowie, sympatycy jednostki OSP Borowa oraz społeczeństwo. Jednostka OSP Borowa doczekała się pięknej rocznicy istnienia – 150 lat.
Obchody święta strażackiego odbyły się w ramach obchodów „Dni Gminy Borowa”, których organizatorami byli Wójt Gminy Borowa, Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej i Gminny Ośrodek Kultury w Borowej.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. prałat kapelan Waldemar Ciosek przy asyście ks. prałata, ks. proboszcza Stanisława Polka i Józefa Mroza.
Po uroczystej oprawie liturgicznej nastąpił przemarsz przy rytmach orkiestry dętej ze Szczucina pod pomnik „ofiar bombardowania”. Nastąpiło odegranie hymnu państwowego oraz złożenie kwiatów przez delegacje zaproszonych gości.

Wszyscy uczestnicy uroczystości paradnym krokiem, przy dźwiękach orkiestry udali się pod budynek Domu Strażaka i Kultury w Borowej.
Nastąpiła regulaminowa część uroczystości zgodna z wcześniej ustalonym scenariuszem:
1. Raport Dowódcy uroczystości.
2. Podniesienie flagi państwowej na maszt.
3. Otwarcie uroczystości.
4. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.
5. Przedstawienie rysu historycznego OSP Borowa.
6. Wręczenie odznaczeń.
7. Okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zakończenie oficjalnej części uroczystości.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Janusz Tarapata – Radny Województwa Podkarpackiego, Franciszek Augustyn – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, mł. bryg. Andrzej Marczenia – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego, st. bryg. Stanisław Rączka – Komendant Powiatowy PSP w Mielcu, nadkom. Jacek Juwa – Komendant Powiatowy Policji w Mielcu, Kazimiera Smoleń - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej, asp. sztab. Grzegorz Czapiga – kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borowej.
   
Końcowym etapem pierwszego dnia uroczystości był koncert orkiestry dętej ze Szczucina oraz wspólna zabawa taneczna.

Drugi dzień obchodów Dni Gminy Borowa rozpoczął się o godz. 12.00 meczami w ramach Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Borowa. Po zaciętych rywalizacjach I miejsce zdobyło Sołectwo Wola Pławska, II miejsce Sołectwo Górki, III miejsce Sołectwo Gliny Małe oraz IV miejsce Sołectwo Pławo. Część estradową rozpoczął występ artystyczny zespołu „Bies-Bend” z Przemyśla. Dziewczęta podczas występu zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. Natomiast dla najmłodszych mieszkańców Gminy animatorzy przygotowali konkursy i zabawy. Gościem tegorocznych Dni Gminy Borowa oraz gwiazdą wieczoru był zespól Rh+.
Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna. Przy dźwiękach muzyki granej przez Zespół „YoYo” nasze boisko stało się jednym wielkim parkietem do tańca.