Po raz kolejny, tradycyjnie w dniu 15 sierpnia 2018 r. odbyły się Dożynki połączone z XX Gminnym Przeglądem Wieńca Dożynkowego w Surowej, których organizatorem byli: Wójt Gminy Borowa, Sołtys i Rada Sołecka w Surowej, Gminny Ośrodek Kultury w Borowej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Surowej.
Sołtys wsi Stanisław Miłoś rozpoczął tegoroczne dożynki krótką przedmową a następnie oddał głos Wójtowi Gminy Borowa Władysławowi Błażejowskiemu, który przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Borowa. Uroczystość dożynkową uświetniali swoją obecnością: Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP, Jan Tarapata – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Antoni Skawiński – Radny Powiatu Mieleckiego, Jacek Tarnowski – Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec a także Joanna Juszczyńska – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Marian Taran – Przewodniczący Rady Gminy Borowa, Elżbieta Lejko – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mielcu, asp. sztab. Grzegorz Czapiga – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borowej, Kazimiera Smoleń – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej jak również Janina Bąk – wieloletni nauczyciel w latach 60-tych, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Połanieckiej, Radni, Sołtysi oraz przedstawiciele poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich.
Następnie odbyła się część obrzędowa, przygotowana przez dzieci, młodzież i dorosłych z Surowej oraz nastąpiło przekazanie chleba Wójtowi Gminy Borowa Władysławowi Błażejowskiemu, który kawałeczkami pachnącego zbożem wiejskiego chleba dzielił się z wszystkimi obecnymi na dożynkach. Po czym w barwnym korowodzie zostały zaprezentowane wieńce dożynkowe przez poszczególne wioski. W tym roku wieńce wykonali: Surowa – 3, Górki – 1, Łysakówek – 1, Gliny Małe – 1, Gliny Wielkie – 1, Sadkowa Góra – 2, Borowa – 1, Pławo – 1, Wola Pławska – 2, Otałęż – 1.
W następnej kolejności rozstrzygnięto konkurs na „Najsmaczniejsze Ciasto Dożynkowe Gminy Borowa 2018 – Masz babo miodowy placek”, gdzie 1 miejsce zajęły Gliny Wielkie, 2 miejsce Wola Pławska, 3 miejsce ex aequo Gliny Małe i Sadkowa Góra, pozostali uczestnicy konkursu zostali również wyróżnieni i nagrodzeni. Na zakończenie części oficjalnej wystąpiła Kapela Ludowa „Borowiacy”, natomiast zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu RIVIA.