Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 9:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Borowa odbędzie się  XL  sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena sytuacji w rolnictwie – współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.
 7. Ocena porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa na terenie gminy – informacja OSP i Rewiru Policji.
 8. Ocena realizacji Gminnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski

Przewodniczący Rady        
Marian  Taran