Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Borowa.
 7. Ocena funkcjonowania oświaty i edukacji na terenie gminy w ramach wdrażanej reformy oświatowej.
 8. Ocena współpracy placówek kultury i sportu z młodzieżą szkolną i pozostałymi mieszkańcami na rzecz rozwoju i promocji gminy.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

  Przewodniczący Rady
  Marian Taran