Zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2018 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 11 Urzędu Gminy  Borowa  odbędzie się  XLIII sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Borowa
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Borowa, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady        
Marian  Taran