Zawiadamiam, że w dniu 27 września 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Borowa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego oraz ocena placówek oświaty i wychowania przedszkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Borowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowa za I półrocze 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2018 r.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Marian  Taran